Det rike som
Gud har lovat, det rike som Jesus förkunnade och gjorde synligt i sin gärning,
är ett rike av rättfärdighet, fred och glädje i den heliga Anden.

Vad betyder
dessa goda nyheter för dem som är fångade i våldets mörker? Hur kan kristna
bära fram ljuset från Jesus till dem som lever i mörkret av våld i hemmet eller
från gängvåldet? Vad kan kristna erbjuda för känsla av hopp? Det är sorglig
verklighet att splittringen mellan kristna ger en negativ signal som hindrar
budskapet om hopp.

Men sökandet
efter fred och försoning mellan olika kyrkor utgör en motsats till detta. När
kristna strävar efter enhet i en värld som är fylld av konflikter, erbjuder de
världen ett tecken på försoning. Kristna som vägrar gå in under privilegier och
statustänkande och som vägrar att förödmjuka andra och deras samfund, de
kristna bär vittnesbörd om Guds rikes fred, där Lammet leder till livets
vattenkällor. Detta är den fred som världen behöver och som bär med sig helande
och hopp till alla dem som är drabbade av våldet.

Det blåste
upp nationella vindar i reformationstiden, tyskarna ville inte ha en gemensam
religion, varje litet tyskt land ville ha sin landskyrka med sitt eget namn
framför, engelsmännen ville en anglikansk kyrka, fransmännen en gallikansk, men
Ignatius de Loyola ville ”en helig allmännelig kyrka” och mobiliserade sitt kompani
för att hjälpa den trängda kristna Internationalen. […]

Jesu kompani
var internationellt, under dess fana fanns plats för både judar och greker. Två
av generalens närmaste män hade judiskt blod i sina ådror, Laynez och Polanco,
ett anmärkningsvärt faktum i den spanska judeförföljelsens tid. Deras judiska
blod bekom inte generalen illa, han brukade uttrycka sin egen önskan att ha
varit född jude, ty då skulle han kunnat räkna sig släkt med Jesus och hans
moder även efter köttet.Ignatius de
Loyola, en spansk adelsman i 16:e seklet, en medlem av världens herrefolk,
ville offra sin ”ariska” börd för att få räknas bland de föraktade judarna.Efter fader
Ignatius’ död valde hans söner Laynez till general, eftersom de trodde att
deras fader skulle ha önskat det. Men det antisemitiska Spanien fick en chock,
och senare stängdes Jesu sällskap för judar – en lagstiftning rakt i strid mot
grundarens ande.

Gå du och
gör som han.

Ur
materialet till böneveckan för kristen enhet 2018, Dag 4.
Ur Ignatius
av Loyola, av Laura Petri, Artos & Norma 2005, sid 328f
Luk 10:23-37